.
Finska Sportdykarförbundet är den ledande organisationen inom dyksport i Finland. Förbundets viktigaste uppgift är att utveckla sportdykningen och att bevaka sportdykarnas intressen såväl i hemlandet som utomlands. Förbundet och dess medlemsföreningar runt om i landet erbjuder alla intresserade möjligheter att utöva en internationell, trygg och upplevelserik hobby. Förbundet utbildar kompetenta dykledare och instruktörer för föreningarna och förser dem med ett högklassigt undervisningsmaterial. Förbundets verksamhet bygger på ett ideellt och oavlönat arbete i föreningarna och förbundets kommittéer. Förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet är öppen för alla som är intresserade av sportdykning, oavsett dykutbildning eller erfarenhet. Förbundet är anslutet till organisationen Finlands Idrott rf.