Muut koulutusjärjestelmät

Suomen Urheilusukeltajain liitto on kaikkien sukelluksen harrastajien etujärjestö, joten SUSL:n jäsenseuroihin ovat tervetulleita kaikki sukeltajat koulutustaustasta ja -järjestöstä riippumatta. Kun sukeltaja, joka on saanut koulutuksensa joko ulkomaisen CMAS-järjestön tai jonkin muun koulutusjärjestön kautta liittyy SUSL:n jäsenseuraan seuran kouluttajat auttavat häntä päivittämään tietonsa ja taitonsa vastaamaan SUSL:n sukelluskäytäntöä ja turvaohjeita. Halutessaan hän voi osallistua SUSL:n koulutusohjelman mukaiseen jatkokoulutukseen.

PADI:n, NAUI:n, SSI:n ja CMAS:n välillä on järjestöjen välisen kansainvälisen sopimuksen mukaisesti jonkun koulutusjärjestön kautta saatu koulutus oikeuttaa osallistumaan toisen järjestön standardien mukaiseen sukeltajan tämänhetkistä luokitusta seuraavaksi ylemmän tason jatkokoulutukseen seuraavasti:

CMAS luokituksen omaava voi osallistua PADI jatkokoulutukseen

CMAS P1 => PADI Advanced Open Water Diver
CMAS P2, P3 ja M1 => PADI Rescue Diver
CMAS M2 ja M3 => PADI IOC

PADI luokituksen omaava voi osallistua CMAS jatkokoulutukseen

PADI OWD => CMAS P2
PADI AOWD, AOWD Plus ja Rescue Diver => CMAS P3
PADI Divemaster ja Assistant Instructor => CMAS M1
PADI Open Water Instructor tai ylempi => CMAS M2

CMAS luokituksen omaava voi osallistua NAUI jatkokoulutukseen

CMAS P1 => NAUI Advanced Scuba Diver
CMAS P2 => NAUI Master Scuba Diver
CMAS P3 => NAUI Dive Master

NAUI luokituksen omaava voi osallistua CMAS jatkokoulutukseen

NAUI Scuba Diver => CMAS P2
NAUI Advanced Scuba Diver ja Master Scuba Diver => CMAS P3

CMAS luokituksen omaava voi osallistua SSI jatkokoulutukseen

CMAS P1 => SSI Advanced Open Water Diver
CMAS P2 => SSI Master Diver

SSI luokituksen omaava voi osallistua CMAS jatkokoulutukseen

SSI Open Water Diver => CMAS P2
SSI Advanced Open Water Diver => CMAS P3

SUSL:n koulutusohjelman mukaiseen jatkokoulutukseen hakeutuvalla henkilöllä:

-on oltava sukelluspäiväkirja suorittamistaan sukelluksista
-on oltava SUSL:n kyseisen koulutustason koulutusohjeitten pääsyvaatimuksissa edellyttämä vähimmäismäärä dokumentoituja sukelluksia
-on oltava voimassa oleva lääkärintodistus sukeltamista varten
-on kyettävä todistamaan sukeltajaluokkansa voimassaolevalla sukeltajakortilla
-on oltava SUSL:n jäsen joko SUSL:n jäsenseuran kautta tai suoraan henkilöjäsenenä. Kouluttajan on oltava SUSL:n jäsen jäsenseuran kautta.

26.3.2002