Liittokouluttajat

SUSL:n organisaatiossa tekninen valiokunta vastaa sukelluskoulutuksen ja sukellusturvallisuuden kehittämisestä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa mm. kurssiohjelmien ja -materiaalien tekemistä, kouluttajakurssien järjestämistä, tapahtumaraporttien keräämistä ja analysointia, kouluttajien jatkokoulutustilaisuuksien järjestämistä jne.

Teknisen valiokunnan avuksi näihin tehtäviin Liiton johtokunta nimittää liittokouluttajia. Kaikki liittokouluttajat ovat CMAS M3 -kouluttajia, jotka ovat lisäksi saaneet erillistä jatkokoulutusta mm. kouluttajakurssien opetustehtävissä toimimiseen. Kaikilla tällä hetkellä toimivilla liittokouluttajilla on myös NAUI-kouluttajan pätevyys. Liittokouluttajien osaamista pidetään jatkuvasti yllä mm. erilaisilla täydennyskoulutustilaisuuksilla.

Kaikki liittokouluttajat toimivat mm. opettajina kouluttajakursseilla sekä jäseninä erilaisissa projektityöryhmissä. Teknisen valiokunnan toimeksiannosta he järjestävät tarvittaessa erilaisia alueellisia koulutustilaisuuksia, esim. kurssiuudistuksiin liittyen. Lisäksi seuroilla on aina mahdollisuus tarvitessaan kutsua liittokouluttaja antamaan konsultointiapua. Liittokouluttajan toimialue on koko maa. Opastusta, apua tai koulutusta tarvitessaan seura ottaa yhteyttä lähimpään tai sopivimpaan liittokouluttajaan.

Muilta osin liittokouluttajien tehtäväkenttä vaihtelee alueen tarpeista ja kouluttajan erikoistumisesta riippuen.

Liittokouluttajina toimivat vuonna 2003 seuraavat henkilöt:


Nimi: Cem Ilksöz
Puhelin: 050 546 77 73
Sähköposti: cem.ilksoz@susl.fi
Erikoisalue: Erityisryhmien sukeltaminen


Nimi: Jouko Keinänen
Puhelin: 0500 126 064
Sähköposti: jouko.keinanen@susl.fi
Erikoisalue: Sukellusturvallisuus


Nimi: Markus Korpela
Puhelin: 0400 608 593
Sähköposti: markus.korpela@susl.fi
Erikoisalueet: Ruotsinkielinen koulutus, Vapepa-toiminta, meripelastusseuratoiminta


Nimi: Timo Palin
Puhelin: 040 545 67 07
Sähköposti: timo.palin@susl.fi
Erikoisalue: Seuran hallinto


Nimi: Pentti Parkkila
Puhelin: 0400-858835
Sähköposti: pentti.parkkila@susl.fi
Erikoisalue: Vapepa-toiminta


Nimi: Kari Peltola
Puhelin: 040 7576054
Sähköposti:kari.peltola@susl.fi
Erikoisalue: Opetusoppi, johtamistaito


Nimi: Timo Puomio
Puhelin: 0440 786 646
Sähköposti: timo.puomio@susl.fi
Erikoisalueet: Erityisryhmien sukeltaminen, aikuiskasvatus

23.1.2003