Yleistä

Suomen Urheilusukeltajain liittoon kuuluu jäsenenä n.12.000 sukeltajaa. Näistä on M1-M3-tason CMAS-kouluttajia noin 800

Urheilusukeltajain liitto (SUSL) valvoo kansallisesti harrastesukeltajien etuja ja edustaa suomalaisia sukeltajia maailmalla. Liiton toiminta perustuu vapaaehtoiseen ja palkattomaan toimintaan seuroissa ja liiton valiokunnissa.

SUSL osallistuu kansainväliseen toimintaan; mm. pohjoismaisten liittojen välillä on tiivistä yhteistoimintaa. SUSL kuuluu jäsenenä kansainväliseen kattojärjestöön CMAS:iin sekä European Underwater Federationiin (EUF). Sukelluskoulutuksen eurooppalaista CE-standardia valmistelevassa työryhmässä on mukana myös SUSL:n edustaja.

SUSL:n sukellus- ja koulutustoiminta perustuu CMAS:n määrittelemiin minimistandardeihin, joita on täydennetty yhteispohjoismaisilla sopimuksilla vastaamaan skandinaavisten olosuhteiden asettamia erikoisvaatimuksia.

Kaikki SUSL:n jäsenseurat ovat sitoutuneet noudattamaan ja käyttämään toiminnassaan SUSL:n standardeja.

Tekninen valiokunta

Sukellusturvallisuutta ja -koulutusta Suomessa kehittää ja ylläpitää SUSL:n tekninen valiokunta yhdessä liiton koulutuspäällikön kanssa. Kaikissa valiokunnan kokouksissa on läsnä joko liiton puheenjohtaja ja / tai liiton koulutuspäällikkö.

Tekninen valiokunta vastaa CMAS:n ja SUSL:n järjestelmien alaisen kouluttajakoulutuksen järjestämisestä Suomessa. Kouluttajakurssien vastuukouluttajina voivat toimia tehtävään erityisesti koulutetut M3-kouluttajat. Erikoiskurssin kouluttajakurssin vastuukouluttajalla on lisäksi oltava kyseisen erikoisalueen kouluttajapätevyys.

Sukelluskouluttajien jatkokoulutus sekä heidän tietojensa ja taitojensa jatkuva ylläpitäminen tapahtuu teknisen valiokunnan vuosittain järjestämien valtakunnallisten koulutuspäivien ja SUSL:n liittokouluttajaorganisaation järjestämien alueellisten koulutustapahtumien avulla.

Tekninen valiokunta valvoo Suomessa järjestettävän CMAS:n ja SUSL:n järjestelmien alaisen sukelluskoulutuksen laatua sekä suoran oppilaspalautteen että liittokouluttajaorganisaation kautta.

Sukellusturvallisuuden jatkuvalle kehittämiselle on erittäin tärkeää että kaikista sukellustilanteissa sattuneista vaaratilanteista tehdään kirjallinen raportti tekniselle valiokunnalle. Tapahtumaraportteja tutkimalla ja analysoimalla voidaan sukelluskoulutusta ja sukeltamisen turvaohjeita kehittää niin, että sukellusharrastukseen liittyvät riskit saadaan minimoitua. Saatujen tapahtumaraporttien analyysejä käydään läpi kouluttajakursseilla ja kouluttajien jatkokoulutustilaisuuksissa. Lisäksi analyyseistä julkaistaan valikoidusti tietoja mm. Sukeltaja-lehdessä.

Valiokunta tiedottaa Sukeltaja-lehdessä ja Kouluttaja-tiedotteen avulla.

13.2.2002