Hypotermia

Lähde: Sukellus, Timo Vikman 2000

Kun keho luovuttaa ympäröivään veteen enemmän lämpöä kuin mitä se tuottaa, alkaa kehon lämpötila laskea. Elimistö pyrkii vähentämään lämmönhukkaa supistamalla ensin pintaverisuonia, jolloin pintaverenkierto hidastuu. Myös raajojen verenkierto vähenee ja ihokarvat nousevat pystyyn. Pääosa verestä kiertää tällöin sisäelimissä.

Vähitellen alkavat vilunväristykset, jotka ovat kehon yritys tuottaa lämpöä lihastyön avulla. Jos kylmässä olo jatkuu, väristykset lakkaavat ja elintoiminnot hidastuvat. Ihminen tuntee väsymystä. Hänen ajatustoimintansa hidastuu ja lihaksensa kangistuvat. Lopulta ihminen joutuu horrosmaiseen tilaan, esiintyy verenkiertoelinten vammoja, verenkierron hidastumista ja hapenpuutetta aivoissa. Lopulta seuraa tajuttomuus ja kuolema.

Kylmän veden vaikutusten torjumiseksi käytetään sukelluspukua, joka pitää sukeltajan toimintakykyisenä vielä sellaisissakin veden lämpötiloissa, joissa ilman pukua kangistuisi jo muutamassa minuutissa. Puvunkaan kanssa sukellettaessa ei kannata jatkaa sukeltamista, jos alkaa palella.

Ruumiin lämpötilan laskunopeus riippuu paitsi veden lämpötilasta myös ihonalaisen rasvakudoksen paksuudesta ja lihastoiminnasta. Laitteella sukellettaessa uidaan yleensä niin hitaasti, että lihastyö ei riitä pitämään sukeltajaa lämpimänä. Sukellusaika on kuitenkin useimmiten niin lyhyt, että sukeltajalle ei ehdi kehittyä vakavia elimistön alilämpötilan (eli hypotermian) oireita.

Hypotermian ensiapu

Tajuttoman hypotermiapotilaan elintoiminnot ovat vaikeasti havaittavissa, sillä hänen hengityksensä on hyvin hidasta ja pinnallista ja pulssia on vaikea tuntea. Potilaalla voi olla myös valoon reagoimattomat mustuaiset ja kuolonkankeutta muistuttava lihasjäykkyys. Elottomaltakin näyttävä hypotermiapotilas saattaa kuitenkin vielä olla elvytettävissä.

Ensiavussa on tärkeää hengityksen varmistaminen ja ylläpito. Märkiä vaatteita ei riisuta onnettomuuspaikalla, jos kuljetus sairaalaan kestää vain vähän aikaa. Lämmönhukka estetään esimerkiksi muovikelmulla, huovalla tai ns. avaruuslakanoilla. Aktiivista lämmittämistä sen sijaan vältetään ettei jäähtynyttä verta kulkeudu ääreisverenkierron vilkastuttua sydämeen, koska jäähtynyt veri voi aiheuttaa sydämessä kammiovärinän. Samasta syystä potilasta on liikuteltava varovasti ja kuljetettava makuuasennossa.

Tajuissaan olevalle uhrille voidaan antaa juotavaa, mutta sen sijaan tajuttomalla tai sekavalle uhrille ei saa antaa mitään nestettä. Alkoholia ei saa antaa, sillä se on pelkästään haitaksi.

14.2.2002