Missä saa sukeltaa?

Sukellus rinnastetaan liikkumismuotona lähinnä uimiseen. Niinpä myös sukelluksen harrastaminen on jokamiehen oikeuden nojalla periaatteessa täysin vapaata kaikille kaikissa sellaisissa paikoissa, missä uimisenkin harrastaminen on.

Tähän yleisperiaatteeseen on kuitenkin olemassa eräs poikkeus; ns. suoja-alueilla sukeltamiseen vaaditaan lupa, vaikka muu liikkuminen on siellä sallittua. Lisäksi merialueilla on tietyillä alueilla rajoitettu liikkumista ylipäätään, mikä tietysti vaikuttaa myös sukellusmahdollisuuksiin näillä alueilla.

Suoja-alueet

Vuoden 2001 alussa voimaan astunut aluevalvontalaki muutti laitesukelluksen harrastamisen suoja-alueilla luvanvaraiseksi myös Suomen kansalaisille.

Ns. suoja-alueita perustettiin Suomen aluevesille 80-luvun alussa. Näillä alueilla liikkuminen (mukaanluettuna sukeltaminen, uiminen ja veneily) oli vapaata Suomen kansalaisille, mutta ulkomaalaisilta vaadittiin alueella liikkumiseen kirjallinen lupa. Vuoden 2001 alusta lähtien suoja-alueilla muu liikkuminen on ollut vapaata kaikille, kansallisuudesta riippumatta, mutta laitesukellukseen kaikilta vaaditaan erillinen lupa, kansallisuudesta riippumatta.

Lisätietoja lupakäytännöstä sekä lupaan liittyvät anomuslomakkeet ja ohjeet löytyvät puolustusvoimien internet-sivuilta osoitteesta www.mil.fi/suoja-alueet/index.html

Hylkeidensuojelualueet

Valtion omistamille merialueille on asetuksella perustettu seitsemän suojelualuetta. Alueiden tarkoituksena on suojella erityisesti harmaahylkeitä ja niiden elinympäristöjä.

Liikkuminen on kielletty hylkeiden suojelualueilla ympäri vuoden puolen merimailin sisään jäävällä alueella suojelualuekarttaan merkitystä luodosta tai luotoryhmästä ilman Metsähallituksen lupaa. Liikkuminen puolen merimailin säteen ulkopuolella luodosta tai luotoryhmästä on sallittu 16.6.–31.1., muulloin vain Metsähallituksen luvalla.

Virallisilla vesikulkuväylillä voi liikkua hylkeiden suojelualueillakin ilman Metsähallituksen lupaa.

Lisätietoja, alueiden sijainnit ym. internet-osoitteesta www.metsa.fi/luo/hylkeidensuojelualueet/index.htm

Saaristomeren kansallispuisto

Laitesukellus oli pitkään luvanvaraista Saaristomeren kansallispuiston omistamilla vesialueilla. 16.4.2001 on kuitenkin astunut voimaan uusi järjestyssääntö, jossa luvanvaraisuus on kumottu.

Suora lainaus järjestyssäännön tekstistä:
"Laitesukellus kansallispuiston vesissä on sallittu lukuun ottamatta Korppoon Grimsörar ja Nauvon Trunsön, Sandholmin ja Borstön rajoitusosia, missä laitesukellus on sallittu vain Metsähallituksen luvalla."

Lauseessa näkyy vielä vanhan järjestyssäännön painolastia sikäli, että laitesukellus on tietenkin normaalisti sallittua jokamiehen oikeuden nojalla kaikkialla, eikä pitäisi olla mitään syytä mainita sitä näin erikseen järjestyssäännössä. Mainitut rajoitusalueet eivät myöskään sinänsä liity mitenkään laitesukellukseen, vaan ovat hylkeidensuojelualueita, jossa kaikki muukin liikkuminen edellyttää Metsähallituksen lupaa.

Lisätietoja Saaristomeren kansallispuistosta löydät osoitteesta www.metsa.fi/luo/kpuistot/saaristomeri/index.htm

3.12.2002